Gmina Podegrodzie

Dziś jest:15 Sierpień 2018 Imieniny:Marii, napoleona, Stelii

AA
Pogoda: °C
Jesteś tutaj: Strona glownaAktualności

kalendarz

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2

WIADOMOŚCI - Aktualnościwróć do listy wiadomości

Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej

Wtorek, 24 Luty 2009

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych OPS, rozumiana, jako konstruktywna eliminacja barier, uniemożliwiających zmianę obecnej sytuacji życiowej, w tym podjęcie pracy.

 

Projekt systemowy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podegrodziu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ”
 Wraz z dniem 1 stycznia br. ruszył projekt: „Czas na aktywność społeczno - zawodową w gminie Podegrodzie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Beneficjentem projektu, obejmującego okres 12 miesięcy, jest gmina Podegrodzie, a jego Projektodawcą i Realizatorem – Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu.
 Opisywany projekt systemowy, realizuje się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, a jego strukturę oparto na: Priorytecie VII Promocja integracji społecznej, Działaniu 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, oraz Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
 Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa podopiecznych OPS, rozumiana, jako konstruktywna eliminacja barier, uniemożliwiających zmianę obecnej sytuacji życiowej, w tym podjęcie pracy. W projekcie zdefiniowano, zatem konkretną grupę docelową. Jego uczestnikami mogą być osoby: zameldowane w gminie Podegrodzie, korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne.
   Projekt zawiera szereg działań, dzięki którym jego uczestnicy zyskają wiedzę do radzenia sobie z własnymi ograniczeniami, wzmocnią poczucie wiary we własne siły, służące odzyskaniu samodzielności społeczno – zawodowej, jak i nabędą nowe kwalifikacje. W zaplanowanych przedsięwzięciach, przewiduje się: grupowy trening kompetencji społecznych oraz konsultacje z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, a ponadto zajęcia z pedagogiem. Dodatkowo, osoby te będą miały możliwość wyboru jednego z trzech modułów szkoleniowych: magazynier - kierowca wózków widłowych, kasjer - sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, opiekunka z kursem gastronomicznym. W celu pełniejszego przygotowania do podjęcia zatrudnienia, uczestnikom projektu, zostaną sfinansowane badania z zakresu medycyny pracy, zgodnie z wybranym wcześniej kursem zawodowym. Jednocześnie, beneficjentom ostatecznym będą wypłacane zasiłki celowe, stanowiące wkład własny OPS w Podegrodziu.
 Projektem zarządzać będzie Zespół Projektowy, w składzie: Kierownik Projektu, Koordynator Merytoryczny i Główna Księgowa. Równocześnie, w jego realizację zaangażowani będą trzej pracownicy socjalni.
 Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w dwóch etapach: 23.02.2009-06.03.2009 oraz 10 – 28.09.2009 w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie OPS w Podegrodziu.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu, można uzyskać pod adresem:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu
Podegrodzie 248 33-386
Tel.: (0-18) 448-49-68